Термічне перетворення алканів

1. Крекінг (англ. cracking ─ розщеплення) ─ це розрив зв’язків С─С в молекулах алканів з довгими вуглецевими ланцюгами, в результаті якого утворюються алкани і алкени з меншим числом атомів вуглецю.

Крекінг


Термічний (піроліз) Каталітичний

tº = 450º − 700º С tº = 400º − 500ºС

Al2O3 + SiO2; Al2O3 +Cr2O3;

CН3 −СН2 − СН2−СН3 → СН3 − СН3 + СН2 =СН2

CН3 −СН2 − СН2−СН3 → СН4 + СН2 = СН − СН3

2. Дегідрування (відщеплення водню) здійснюється в присутності каталізаторів при підвищених температурах:

При дегідруванні інших алканів утворюються етени:

Етен (етилен)

3. Дегідроциклізація (ароматизація − дегідрогенізація з утворенням ароматичних сполук ):

Метилбензол

4. Ізомеризація (перетворення сполуки в її ізомер):

н-алкан → ізоалкан

Бутан Ізобутан (2-метилпропан)


5716758908795822.html
5716809383604506.html
    PR.RU™