Тема № 13. Суб’єкт злочину: поняття, ознаки, види

Орієнтовний план:

Вступ.

1. Законодавче визначення та ознаки суб’єкта злочину.

2. Фізичність, як ознака суб’єкта злочину.

3. Вік кримінальної відповідальності, як ознака суб’єкта злочину.

4. Осудність, як ознака суб’єкта злочину.

5. Відповідальність за злочини, вчинені у стані сп’яніння.

6. Спеціальний суб’єкт злочину та його види.

Висновки.

Методичні вказівки:

Аналізуючи перший пункт плану необхідно не лише сформулювати поняття суб’єкта злочину і дати його загальну характеристику, але й показати співвідношення суб’єкта злочину і особистості злочинця.

У другому пункті роботи необхідно розкрити поняття фізичної особи як ознаки суб’єкта злочину і висловити своє ставлення до визнання суб’єктами злочинів юридичних осіб.

При аналізі віку кримінальної відповідальності слід обґрунтувати доцільність її диференціації за віком і вказати критерії, які лежать в основі цього. Необхідно також вказати правила встановлення віку особи, яка вчинила злочинне діяння.

Для розкриття питання про осудність, варто проаналізувати зміст поняття неосудності, його медичного та юридичного критеріїв. Тут варто звернути увагу і на те, що у деяких підручниках з кримінального права категорії осудності та неосудності характеризуються сукупністю не двох, а трьох критеріїв: медичного, психологічного та юридичного (Див.: Кримінальне право України. Загальна частина: підручник. Вид. 3-тє, переробл. та допов. / За ред.. М.І. Мельника, В.А. Климента. – К.: Юридична думка, 2004. – 352 с.). Аналіз цього пункту плану необхідно також зв’язати з так званою обмеженою осудністю.

П’ятий пункт плану присвячений дослідженню питання про підставу кримінальної відповідальності осіб, які вчинили злочини у стані сп’яніння, який виникає внаслідок вживання алкоголю, наркотичних засобів або інших одурманюючих речовин.

В останньому пункті плану необхідно розкрити поняття спеціального суб’єкта злочину. Для цього варто ознайомитися з наукової працею В.М. Куца, який відходить від традиційного розуміння поняття спеціального суб’єкта злочину та тлумачить його зміст у інший спосіб. У цьому ж питанні варто охарактеризувати види спеціальних суб’єктів злочину.Наприкінці роботи обов’язково слід зробити загальний висновок з досліджених в курсовій роботі питань.

Нормативні акти:[1, 2, 3, 4, 5, 6].

Рекомендований перелік літератури до теми № 13:[19, 21, 22, 23, 73, 146, 148, 149, 200, 203, 266].


5716574447880903.html
5716631447144320.html
    PR.RU™