Вищі навчальні заклади і студенти

Міністри схвалюють приєднання вищих навчальних закладів і студентів до Болонського процесу і визнають, що лише активна участь усіх партнерів процесу забезпечить довготривалий успіх.

З огляду на можливий внесок сильних вузів у процес економічного і соціального розвитку, міністри визнають за доцільне надати інститутам права для прийняття самостійних рішень щодо їхньої внутрішньої організації й адміністрації. Крім того, міністри закликають навчальні заклади забезпечити повну інтеграцію реформ у відповідні функції і процеси.

Міністри відзначають конструктивну участь студентських організацій у Болонському процесі і підкреслюють необхідність активного залучення студентів до роботи як на окремих етапах, так і на постійній основі.

Студенти є повноправними партнерами в керуванні процесом одержання вищої освіти. Міністри відзначають, що національні законодавчі заходи для забезпечення залучення студентів широко подані в Загальноєвропейському просторі вищої освіти. Вони також закликають вузи і студентські організації до визначення способів збільшення реального залучення студентів у процес керування вищою освітою.

Міністри підкреслюють необхідність надання студентам відповідних навчальних та соціальних умов для успішної реалізації навчального процесу в рамках запланованого періоду часу, а також усунення перешкод, зв’язаних із їх соціальним і економічним підґрунтям. Вони також підкреслюють необхідність надання більшого об’єму порівняльних даних із соціального та економічного стану студентів.


5715335879042602.html
5715406749785703.html
    PR.RU™