Основні види пошкоджень пускорегулювальної апаратури

Тема 3.6. Ремонт пускорегулювальної апаратури

Пускорегулювальна апаратура має наступні види пошкоджень:

- надмірний нагрів котушок пускачів, контакторів і автоматів;

- замикання між витками і замикання на корпус котушок;

- надмірний нагрів і зношення контактів;

- незадовільний стан ізоляції;

- механічні неполадки.

Причинами небезпечного перегріву котушок змінного струму є заклинювання якоря електромагніту в його розімкненому положенні і низька напруга живлення котушок. Магнітна котушка споживає більший струм, ніж при втягнутому якорі і нормальній напрузі, внаслідок чого вона перегрівається і згорає.

Виткові замикання можуть відбуватися внаслідок неякісної намотки котушки, особливо якщо витки, що прилягають до фланців каркасу котушки, зсуваються у розташовані нижче шари, внаслідок чого виникають відносно великі різниці напруг, які пошкоджують ізоляцію між витками.

Замикання на корпус відбувається у випадку нещільної посадки безкаркасної котушки на залізному осерді, що виникають в системі від впливу вібрації і призводять до перетирання ізоляції котушки і замиканню на заземлений стальний корпус апарата.

На нагрів контактів впливають струмове навантаження, тиск, розміри та розведення контактів, а також умови охолодження, окислення та забруднення їх поверхні, механічні дефекти в контактній системі. При сильному нагріві контактів підвищується температура сусідніх частин апарату, внаслідок чого руйнується ізоляційний матеріал. При несприят -ливих умовах гасіння електричної дуги контакти окислюються. На поверхнях контактів створюється шар окису, який перешкоджає проходженню струму. Тому контакти змащують безкислотним вазеліном, який наноситься тонким шаром.

Зношення контактів залежить від сили струму, напруги і тривалості горіння електричної дуги між контактами, частоти і тривалості включень, якості матеріалу контактів.

На ступінь обгорання впливає форма і розмір контактів.

Несправність ізоляції проявляється у вигляді створення на її поверхні струмів витоку (пробої ізоляції відбуваються рідко), тому необхідно захищати її від накопичення бруду. Більша частина всіх несправностей виникає внаслідок зволоження ізоляції та її порушення під час монтажних робіт і транспортування.Механічні неполадки в апаратах виникають в результаті корозії, механічних поломок осей, пружин, підшипників та інших конструктивних елементів. Механічні неполадки, викликані зношенням, старінням матеріалу, з-за поганого змащування рухомих частин, накопиченням вологи, використанням в конструкціях, які працюють на удар, матеріалів або дуже крихких, або м’яких.


5712934238720669.html
5713009973315458.html
    PR.RU™