Завдання, вправи, тести

Завдання 1:

1. В структуру мотиву праці не входять:

а) потреби, які хочу хоче задовольнити працівник;

б) цінності, що здатні задовольнити ці потреби;

в) трудові дії, які необхідні для одержання благ;

г) правильної відповіді немає.

2. Мотиви праці відрізняються за:

а) потребами, які людина хоче задовольнити своєю трудовою діяльністю;

б) цінностями, які потрібні людині для задоволення своїх потреб;

в) ціною, яку працівник готовий заплатити за свої потреби;

г) всі відповіді вірні.

3. Для ефективного управління мотивацією необхідно:

а) чітко усвідомити модель основного процесу мотивації;

б) знати фактори, які впливають на мотивацію;

в) набір потреб, що ініціюють рух до здійснення мети і умови, при яких потреби можуть бути задоволені;

г) знати, що мотивація — не самоціль, а спосіб задоволення, зростаюча її доза може призвести до самозадоволення та інерції.
д)всі відповіді правильні.

4. Модель основного процесу мотивації – це:

а) потреба-дія – досвід – очікування;

б) мета – дія – досвід – очікування;

в) потреба – мета – дія – досвід – очікування;

г) мета – дія – очікування.

5. Управління мотивацією здійснюється з використанням таких методів:

а) використання грошей як міри нагороди і стимулів;

б) застосування покарання;

в) розвиток співучасті;

г) винагороди і визнання досягнень, залучення людей до співучасті.

ТЕМА 10: СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ

План викладу і засвоєння матеріалу:

10.1.Суть і функції соціального партнерства в організації.

10.2.Система регулювання соціально-трудових відносин в організації.

10.3.Колективний договір – основа соціального партнерства.

Зарубіжний досвід соціального партнерства.


5709717128161281.html
5709785132480056.html
    PR.RU™